Yönetim Kurulu


Asil

 1. Başkan - Prof.Dr. Bülent Bayraktar, İTF’90, İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
 2. Başkan Yardımcısı - Prof.Dr. Ümit Dilber Mutlu, İTF’88, Koç Üniversitesi Biyokimya Öğretim Üyesi
 3. Genel Sekreter - Dr. Alper Şükrü Kendirci, İTF’15, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Asistan Doktor
 4. Sayman - Ekrem Aydın, İstanbul Tıp Fakültesi Sekreteri
 5. Üye - Prof. Dr. Gülşen Akman Demir, İTF’90, Florence Nightingale Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı
 6. Üye - Doç. Dr. Rana Işık, İTF’90, Amerikan Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Uzmanı
 7. Üye - Dr. Ahmet Eryılmaz, İTF’90, Okmeydanı EAH Adli Tıp Uzmanı
 8. Üye - Dr. Öğr.Üyesi Ayşen Yavru, İTF’85, İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Öğretim Üyesi
 9. Üye - Dr. Muhammed Atak, İTF’12, Eyüp İlçe Sağlık Müdürü

Yedek

 1. Prof.Dr. Nilgün Sema Genç, İTF Biyokimya’91, İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Öğretim Üyesi
 2. Uzm.Dr. Nilcihan Yolcu, İTF’89, Akbank Kurum Hekimi
 3. Uzm.Dr. Mahir Topaloğlu, İTF’11, Koç Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uzmanı
 4. Uzm.Dr. Osman Coşkun, İTF’07, İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Uzmanı
 5. Uzm.Dr. Tamer Görgülü, İTF’88, Aile Hekimliği Uzmanı
 6. Op.Dr. Cem Şah, İTF’99, Adana Medline Hastanesi Üroloji Uzmanı
 7. Dr. Ali Bora Baş, İTF’99, Radiometer Firması Bölge Satış Müdürü
 8. Dr.Öğr.Üyesi Hülya Bahat, İTF’89, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Öğretim Üyesi
 9. Dr. Sertaç Doğanay, İTF’98, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi