Misyonumuz


İstanbul Tıp Fakültesi, 14 Mart 1827 kuruluş tarihi ile Türkiye’nin ilk modern tıp fakültesidir. Bu tarihin getirdiği mirası geliştirerek gelecek nesillere taşımak en büyük görevidir. Bu görev doğrultusunda İstanbul Tıp Fakültesi’nin ülkemizde ve dünyada söz sahibi olarak, gelişmesinde en büyük sorumluluk mezun ve mensuplarına aittir.

İstanbul Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği’nin misyonu; fakültemizden bu zamana kadar mezun olmuş yaklaşık 40.000 hekimi ve fakülteye emek harcamış bütün mensuplarını bir araya getirmek, fakültenin daha ileriye götürülmesinde gerçekleştirilmesi gereken görevleri organize etmek ve bunların gerçekleştirilmesini sağlamaktır.