Fakültemize Katkı


İTFMED misyonu doğrultusunda Fakültemizin gelişmesi ve kalitesinin sürdürülmesi hedefine destek vermektedir. Kurulduğundan bu yana İTFMED kendi kaynaklarından nakdi ve ayni desteğini Fakültemize aktarmaktadır. İTFMED`in sahip olduğu maddi kaynaklar, çalışanların ve gönüllülerin çeşitli destekleri İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri için kullanılmaktadır.