Kurucu Üyeler


 • Prof. Dr. Mehmet Bilgin Saydam İTF’80, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Cavit Nuri Özsoy İTF’?, İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Bahri Murat Dal İTF'73, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
 • Prof. Dr. Rıfat Atilla Arıncı İTF’81, İstanbul Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüksiyon Cerrahisi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Abdullah İğci İTF’77, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Kerim Güler İTF’81, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. İlgin Özden İTF'91, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Güher Saruhan Direskeneli İTF’91, İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Berrin Umman İTF’85, İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Öğretim Üyesi
 • Prof .Dr. Bülent Bayraktar İTF’90, İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Filiz Akyüz İTF’93, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi
 • Dr. Öğr.Üyesi Hacer Ayşen Yavru İTF’85, İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Öğretim Üyesi